Přihláška

Příhláška

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzů, potom musíte nejprve splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.

Dále na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Musí být na razítku uveden text „praktický lékař“. Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti navštivte v provozní době naši provozovnu. Zde s Vámi domluvíme veškeré podrobnosti spojené se zahájením Vašeho kurzu.