Služby

Nabízíme tyto služby.

Pro veřejnost

 • Výcvik řidičů na skupiny AM, A1, Ao, An, B, BE, C, CE, D, DE
 • Kondiční jízdy pro držitele řidičských průkazů
 • Výcvik i kondiční jízdy skupiny B s automatickou převodovkou
 • Poradenská činnost

 

Pro firmy a podnikatele

 • Školení a přezkoušení k získání Osvědčení o profesní způsobilosti řidiče pro řidiče všech vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb. § 46 – 52
 • Povinné školení řidičů a referentů podle Zákoníku práce § 133 a § 273
 • Povinné školení řidičů z povolání podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě § 3 odst.1 písm. d)
 • Poradenská činnost
 • Defenzivní jízda
 • Vstupní praktické školení

 

Skupina
Popis
Min. věk
Poznámka
AM
 • mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
15
A1
 • lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW
16
A0
 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16kW/kg
18
An
 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16kW/kg
21
B
 • motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg
 • mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
18
B+E
 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg
 • jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B
18
Držitel skupiny B
C *
 • motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
18
Držitel skupiny B
C+E *
 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
 • Platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E pokud je řidič držitelem skupiny D
18
Držitel skupiny C
D *
 • motorová vozidla určená pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg
21
Držitel skupiny B
D+E *
 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg
21
Držitel skupiny D